23948sdkhjf

Öresundsverket blir kvar – ska försörja vid kris

Svenska kraftnät har som beredskapsmyndighet beslutat om att Öresundsverket ska återställas för att stå i beredskap för ö-drift senast år 2025. Detta med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige.

Öresundsverket får stå kvar i Malmö, anledning är att Malmö är Sveriges tredje största stad och är i behov av en lokal elförsörjning vid kris eller krig.

– Som elberedskapsmyndighet inom elsektorn har vi beslutat att Öresundsverkets ägare ska återställa kraftvärmeverket till förmågor för att kunna köra anläggningen i ö-drift under fem år från det att anläggningen är återställd, säger Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef Elberedskap, Svenska kraftnät, i pressmeddelandet.

Öresundsverket har en maxeffekt om 448 MW och ska kunna startas och hållas i beredskap för ö-drift senast år 2025 och fem år framåt.

– Bakgrunden är det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde. Ur ett totalförsvarsperspektiv är det av yttersta vikt att det i Malmö finns reservkraftsmöjligheter som kan förse samhällsviktiga funktioner med el, så kallad ö-drift, för att minska samhällskonsekvenserna om den nationella eller regionala elförsörjningen slås ut, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Sydkraft som ingår i energikoncernen Uniper äger kraftvärmeverket och får ersättning om högst 1106 miljoner för sina kostnader. Kostnaderna ska dels läggas på att återställa kraftverket som inte varit i drift sedan 2016 och del för att upprätthålla förmågan till ö-drift under en femårsperiod.

– Från den årliga ersättningen ska eventuella intäkter som Sydkraft tillhandahåller från elmarknaderna räknas av. Detta för att undvika att beredskapsmedel snedvrider konkurrensen på elmarknaden, säger Ann-Sofie Fahlgren.

Vad är Ö-drift

Det innebär att med lokal elproduktion försörja ett geografiskt avgränsat område med el, utan koppling till det omkringliggande elnätet, det vill säga som en egen ö. Ö-drift kan användas i krissituationer när ordinarie elförsörjning är utslagen, exempelvis extrema väderhändelser eller mänskligt utlösta händelser såsom driftfel eller sabotage, inklusive cyberattacker, höjd beredskap eller krig. Ö-drift startas även upp när en återuppbyggnad av elnätet kommer att ta lång tid

Svenska kraftnät

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094