Här hittar du information om de Workshops som kommer ske under UDI
Vilken dag de olika kommer ligga på presenteras senare. Uppdateras löpande

Våra workshops hålls av våra utställande partners. De kommer att i respektive workshop utgå från ett problem med en lösning. Varje workshop är en möjlighet till diskussion kring just ditt behov.

Installation och driftsättning – Viktiga steg för att minska risken för maskinhaverier

Easy Laser

Redan när du installerar en roterande maskin lägger du grunden till hur väl och hur länge den kommer att fungera. I den här workshopen går vi igenom bästa praxis för pålitlig maskininstallation, och vad du måste tänka på för att minimera onödigt slitage på lager, axlar och andra rörliga delar. Teori blandas med praktiska övningar.

Jan Oscander arbetar som teknisk säljare på Easy-Laser AB och har mångårig erfarenhet av maskinuppställning och underhåll inom alla slags industrier.

Hur kan vi hjälpa våra kunder att spara pengar?

Intertechna/Fluke

Om luft hade haft en färg eller kommit i flytande form som olja och vatten så hade vi inte stått här idag och diskuterat hur svensk industri blöder pengar.

Detta hade varit ett problem som varit löst för längesedan.

Vi arbetar med industriförbättringar för att tydliggöra och avtäcka det behov som våra kunder idag har. Det finns idag väldigt många företag som insett detta och specialiserat sig på att arbeta just med att identifiera läckage och åtgärda dessa.

Vår fråga är, vill inte kunderna lösa detta själva?

Vårt instrument hittar idag inte bara luft och gasläckage utan nu kan ni även utföra inspektioner på era transportband gällande mekaniska skador.

Från reaktivt till prediktivt underhåll

Nexer

Digitaliseringsresa, AI och automatiska lösningar… Vi lever i en värld där vi blir matade med dessa ord och hur enkelt det är. Men är det så lätt? Är det bara att trycka på en knapp och vips, så är man i gång?

Inte riktigt.

Alla har vi egna erfarenheter med mer eller mindre lyckade försök att hantera underhåll. Var är ni idag och var vill ni nå? Vi kommer prata om och dela varandras erfarenheter kring hur man kan göra för att påbörja resan mot att digitalisera och effektivisera sitt underhåll.

Presentatör: Camilla Schmidt, Specialist Underhållssystem
Camilla har flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling och har arbetat nära underhållsingenjörer med digitalisering av förebyggande underhåll.

Läckagedetektering av vakuumsystem

UE systems

Läckor i vakuumsystem kan vara väldigt svåra att lokalisera med traditionella metoder. Men det finns tekniker och utrustning som kan underlätta och påskynda detta viktiga arbete.

I denna workshop kommer vi gå genom och lära oss hur man snabbt och enkelt kan detektera läckage i vakuumsystem men även hur man kan applicera de tekniker vi diskutera på andra typer av slutasystem så som exempelvis autoklaver, trycklufts- och andra gassystem.

Vi kommer diskutera gå genom det grundläggande i varför läckage är detekterbara samt vilka inspektionstekniker vi använder för att så effektivt som möjligt kunna hitta läckage i både vakuum och gassystem.

Workshopens agenda:

  • Vilka tekniker används traditionellt?
  • Genomgång av grunderna i ultraljud fördelar och nackdelar gentemot traditionella metoder.
  • Olika instrumentstyper, för- och nackdelar
  • Inspektionstekniker
  • Rapportering
  • Case studies

Krångliga regler vad som gäller rörmärkning i industrier och fabriker?

Nordisk Rörmärkning AB

Christian kommer på ett enkelt och kortfattat sätt förklara vad det är för regler som gäller för att göra en korrekt och riktig rörmärkning som är godkänd enligt Svensk Standard & Arbetsmiljöverket.

Det kommer även finnas tid för frågor.

Vad styr livstidscykeln för en travers, och vilka parametrar ligger bakom? 

Abus Kransystem AB

Som användare, och köpare, av en travers är det inte självklart hur att navigera i olika branschuttryck. Vilka effekter får en travers i verkligheten av olika val av maskinklasser, och hur påverkar det livstidsanvändningen?

ABUS Kransystem ger er en överblick över olika normer och hur de samspelar, och även tips om daglig kontroll.

Välkomna till ”Crane workshop”.

Smörjning av lager – är vi klara med det grundläggande arbetet innan vi digitaliserar?

Assalub AB

Utifrån applikation och lagertyp finns tydliga riktlinjer från lagertillverkarna hur man bör göra med smörjningen för att uppnå lagringens fulla livslängd. Det handlar i de flesta fall om rätt mängd, rätt intervall och rätt typ av smörjmedel.

Digitalisering, artificiell intelligens och insamling av data är intressant men kanske inte innan det grundläggande arbetet är avklarat.

ASSALUB AB bjuder in till ett spännande diskussionsforum om hur vi löser de grundläggande utmaningarna med smörjunderhåll.