Om UDI

Alla behöver ständigt fortbildning inom drift- och underhållsområdet, inte minst nu. Med konferensen UDI tar vi ett helhetsgrepp om underhåll, driftsäkerhet och IT-säkerhet i en föränderlig tid – från teori till praktik och från operativ till strategisk nivå. Oavsett vilket underhållsområde du jobbar inom krävs nutidsanpassning, exempelvis går den tekniska utvecklingen allt snabbare och bli mer avancerad, detta påverkar alla. Digitaliseringen förändrar hur företagen bedriver sitt underhåll och säkerställer driften samtidigt som IT-systemen måste stå emot angrepp. Att bedriva prediktivt underhåll blir allt viktigare för att förhindra dyra driftstopp. Att vara uppdaterad och hantera system och processer på bästa sätt ute på fältet kan helt enkelt vara direkt avgörande för att vara en spelare att räkna med i framtiden. Detta och mycket mer lyfter vi under konferensen UDI. Våra föredragshållare ger dig fördjupad expertkunskap i de mest aktuella ämnena inom underhåll och drift där IT-säkerheten just nu är i stort fokus. Samtidigt får du träffa trevliga kollegor och utbyta verkliga erfarenheter.

Att ligga i framkant med de senaste kunskaperna gynnar både dig som underhållsföretagare till dig som arbetar i processerna.

Varmt välkomna till en aktuell och engagerande konferens.