Program 2023


Programinnehåll onsdag 8 november

11:30 - Registrering och lättare lunch

12:00 - Konferensen startar

12:15 - Torbjörn Idhammar, IdCon

13:00 - Thomas Nilsson, Billerud (Gruvön)

13:45 - Workshops
Nexer - Från reaktivt till predikivt underhåll
UE Systems - Läckagedetektering av vakuumsystem
Nordisk Rörmärkning - Krångliga regler vad som gäller rörmärkning i industrier och fabriker?
Assalub - Smörjning av lager – är vi klara med det grundläggande arbetet innan vi digitaliserar?

14:45 - Fika

15:15 - Milan Poznic, Kiwa Sweden AB

16:00 - Antti Salonen, Mälardalen Industrial Technology Center AB

17:00 - Nätverksmingel

19:00 - Middag

Programinnehåll torsdag 9 november

08:30 - Kaffe och mingel

09:00 - Hampus Schäring, CDE

09:45 - Workshops
Easy Laser - Installation och driftsättning – Viktiga steg för att minska risken för maskinhaverier
Intertechna/Fluke - Hur kan vi hjälpa våra kunder att spara pengar?
Abus Kransystem - Vad styr livstidscykeln för en travers, och vilka parametrar ligger bakom? 

10:45 - Fika

11:15 - Helmut Salsland, Relianeering AB