Var med som partner under UDI!


Är du intresserad av att vara med som partner?

Kontakta

Lena Jacobs 

Tel: 073-682 53 19
Mail: lena.jacobs@nordiskemedier.se


Läs mer om att vara utställande partner -->

Allmänna bestämmelser


Vilka kommer på UDI?

BRANSCHER

 • Avlopp-, avfall och återvinningsindustrin
 • Bygg- och anläggningsentreprenad / Installation
 • Dataprogrammering- och konsultverksamhet
 • Dator-, elektronik och optikindustrin
 • El-, gas-, värme- och kylindustrin
 • Fastigheter/fastighetsförvaltning
 • Forskning & Utveckling
 • Gruv/mineralutvinningsindustrin
 • Gummi- och plastindustrin
 • Hamnindustrin
 • Inspektion/kontroll
 • Installation av El- och VVS
 • IT- och telecom
 • Kemisk industrin
 • Livsmedels- och dryckesindustrin
 • Logistik/Lager
 • Läkemedel/Medicinteknik
 • Maskin- och verktygsindustrin
 • Massa- och Pappersvaruindustri
 • Media/Kommunikation
 • Metallvaruindustrin
 • Motorfordonsindustrin
 • Offentlig sektor
 • Reparation- och service
 • Råpetrolium- och naturgasindustrin
 • Samhällsplanering-, infrastruktur
 • Saneringsindustrin
 • Smörjmedel- och smörjteknik
 • Sten-, betong-, glasindustri
 • Stål- och metallindustri
 • Sågverk-, byggnads- och förpackningdindustri
 • Teknisk konsultverksamhet
 • Textil- och beklädnadsindustri
 • Transportmedelsindustri inkl rederier
 • Utbildning
 • Värme, vatten och ventilation
 • Övrigt

Befattningar

 • Arbets- och Teamledare
 • Civilingenjör
 • Driftsingenjörer
 • Driftschef/ansvarig
 • Drifttekniker
 • Ekonomichef/- ansvarig
 • El-/Automationsingenjör
 • Elektriker
 • Enhetschef
 • Fabrikschef
 • Försäljningschef/-ansvarig
 • HR -ansvarig
 • Hållbarhetsansvarig-/ CSR-chef
 • Inköpschef/-ansvarig
 • IT-chef/-ansvarig
 • Konstruktionschef- /ansvarig
 • Konstruktörer
 • Konsulter
 • Kvalitetschef/ -ansvarig
 • Logistikchef/-ansvarig
 • Lärare/Pedagog
 • Marknadschef /-ansvarig
 • Maskiningenjörer
 • Miljöchefer
 • Montörer
 • Operatörer
 • Plats- filialchef /-ansvarig
 • Produktchef/-ansvarig
 • Produktionschef
 • Produktion-, drift- och underhållskoordinator
 • Produktionstekniker
 • Projektledare
 • Servicechef
 • Servicetekniker
 • Skyddsombud
 • Studerande
 • Säkerhetschef/-ansvarig
 • Teknisk chef /-ansvarig
 • Teknisk konsult
 • Underhållschef/-ansvarig
 • Underhållsingenjör
 • Underhållsledare
 • Underhållstekniker
 • VD