Miljöfarliga ämnen vid rivning och sanering

Erbjuds
Förfallodatum
den 5 oktober 2018

I samband med rivningar och saneringar av fastigheter måste eventuell förekomst av miljöfarliga ämnen identifieras och hanteras.

Safe Control Materialteknik har lång erfarenhet av att utföra analyser gällande förekomst av asbest, PCB, mögel, tungmetaller mm i prov från byggmaterial, jord och vatten. Vi utför även statuskontroll och livslängdsbedömning av vatten- och avloppsrör för att förebygga läckage samt undersöker radiatorer och element med avseende på t ex korrosion.

Inlämning av prover för analys kan antingen kan göras vardagar mellan kl 07.30 och 16.30 i vår provmottagning på Tillgängligheten 1 i Göteborg eller skickas till oss.  Vi har även en webbshop för beställning av analyser, safecontrol.nu.

 >>Information inlämning av prover och leveranstider

 

Fotot visar analys av asbestprov.

 

 
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.283