23948sdkhjf

Industriånga till sockerbruket

Kraftringens kraftvärmeverk i Örtofta kommer att leverera ånga till Nordic Sugar på ort. Kraftvärmeverkets anläggningsutnyttjande ökar och fossilfritt producerad ånga kan ersätta naturgasbaserad hos sockerbruket.

Koldioxidutsläppen förväntas minska med 17 000 ton per år. Både miljö och företagen vinner på samarbetet.

Kraftvärmeverket i Örtofta togs i kommersiell drift 2014. Det har en CFB-panna som dimensionerades för 110 MW termisk effekt och har under åren uppgraderats till 120 MW. Kraftvärmeverket klarar låglast ner till cirka 30 procent. 

Som bränsle används främst returträ, grot, spån och annat restbiobränsle. Anläggningen levererar årligen upp till 600 GWh värme och 200 GWh el.

– Vårt eget fjärrvärmenät sträcker sig från Eslöv till Lomma och vi har dessutom samarbete med Landskrona Energi och Öresundskraft. Därmed har vi stora möjligheter att optimera driften i våra anläggningar, berättar Patrik Schneider, produktionschef för värme och kyla hos Kraftringen Energi.

Sockerbruket i Örtofta använder mycket ånga i sina processer. Nu har Nordic Sugar och Kraftringen inlett ett samarbetsprojekt där Kraftringen ska täcka en del av sockerbrukets ångbehov. 

En 1100 meter lång ledning med överföringskapacitet på 60 MW bygg nu på rörbryggor ovan mark. Anläggningen kompletteras med en ångavtappning på pannan. Det är en avtappning som ska ta en del av ångflödet från pannan och via en reducerstation leda ånga till den nya ledningen.

– När det hela har tagits i bruk kan vi öka vårt anläggningsutnyttjande, optimera driften ytterligare och på marginalen producera upp till 85—100 GWh energi per år, i form av ånga, förklarar Patrik.

Verkets driftsäsong är vanligtvis mellan oktober och fram till juni. Under början och slutet på driftsäsongen går verket inte på full effekt eftersom fjärrvärmelasten då är lägre. Det är huvudsakligen under de icke fullskaliga effekt-perioder som ångleveranserna kommer att ske.

– Detta ger ett mätbart bidrag till regionens klimatarbete. Miljön vinner på den lösning som installeras nu. Vårt samarbetsprojekt ökar dessutom lönsamheten och konkurrenskraften för båda företagen. Vi samarbetar förresten redan sedan tidigare i och med att vi nyttiggör spillvärme från sockerbruket till våra fjärrvärmeleveranser, avslutar Patrik.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109