Om underhåll & driftsäkerhet

U&D:s läsare är verksamma inom de flesta branscher inom industrin

33% av U&D:s läsare är underhållschefer

63 % av U&D:s läsare har sökt mer information efter att ha läst en annons i tidningen

84% av U&D:s tidningsexemplar läses av två eller fler personer.
Det innebär att U&D läses av c:a 20 000 personer

Verktygsbilagan 2016

Produktnyhetsbilagan 2016

Sök